Spring navigationen over og gå direkte til indhold

10. klasse - et studieforberedende skoleår

I 10. klasse lægger vi vægt på at selvstændiggøre eleverne og forberede dem bedst muligt til ungdomsuddannelserne.

Faglig og personlig udvikling

10. klasse på Nykøbing F. Realskole fokuserer på at skabe et skoleår, som løfter eleven, og gør eleven parat til ungdoms- og erhvervsuddannelse. Eleverne tilbydes en vifte af grundfag og valgfag, og der lægges vægt på en høj faglighed i undervisningen. Som obligatoriske grundfag modtager eleven undervisning i dansk, matematik, engelsk og aktiv formidling. Herudover vælger eleven et antal af følgende fag tysk, fysik og lektieværksted.

Aktiv formidling tilstræber at styrke elevens personlige og sociale kompetencer og fokuserer på drama, retorik, kropslig bevidsthed, kunst, kreativitet ligesom eleverne vil møde forskellige gæsteundervisere i undervisningen.

Det er en naturlig del at skulle forberede sig til undervisningen, og der vil være lektier, forberedelse af præsentationer og skriftlige opgaver, som skal laves i fritiden. Undervisningen er alsidig, og der tages højde for den enkelte elevs faglige niveau.

Forberedelse til uddannelsesvalg 

Vi er en prøveforberedende skole, hvor alle elever deltager i terminsprøver om efteråret og i foråret. Som en del af de obligatoriske prøver laver eleven i 10. klasse en OSO-opgave. OSO-opgaven tager udgangspunkt i elevens tanker om kommende uddannelsesvalg og overvejelser forbundet med et fremtidigt arbejdsfelt.

Eleven gennemfører en uges praktikforløb, og desuden afvikles i løbet af skoleåret en uges brobygning, hvor eleven har mulighed for at besøge relevant uddannelsessted. UU-vejlederen hjælper eleven på vej med udfærdigelse af en uddannelsesplan og en ansøgning til ungdoms- eller erhvervsuddannelse. 

Som en del af skoleåret deltager 10. klasses eleverne i to obligatoriske ture. I begyndelsen af skoleåret tager eleverne afsted på en ryste-sammen-tur, hvor der arbejdes på at skabe tryghed og relationer i elevgruppen. Senere på skoleåret tager eleverne på en studietur. 

Skolen afholder i forbindelse med skolestart en samtale med kommende elev og forældre. Derudover afholdes der i løbet af skoleåret et forældremøde samt en skole-hjem-café. Ved disse har lærere, forældre og elever mulighed for sammen at drøfte, hvor eleven står fagligt, socialt og personligt.


Du kan læse mere om 10. klasse på Nykøbing F. Realskole i folderen herunder

Indskrivning

Bliv en del af et trygt og udviklende læringsmiljø.

Medbragte computere

Medbragte computere er et integreret redskab i undervisningen. 

Tydelige rammer

Nykøbing F. Realskole rummer forskellighed og mangfoldighed som en del af elevernes dannelse og udvikling inden for tydelige rammer. 

Faglighed gennem tryghed