Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Bestyrelse

Skolen er i sit udgangspunkt traditionelt funderet, og vi lægger vægt på faglig fordybelse, ro, tryghed og trivsel. Dette opnås ved en undervisning og pædagogisk tilgang, der bærer præg af engagement, nysgerrighed og åbenhed. Samtidig er vi en skole, der følger med tiden. Vi inddrager forskellige læringsstile og eksperimenterer med kreativitet og bevægelse i undervisningen. Eleverne arbejder i deres stamklasser såvel som på tværs af klassetrin. Vi udvikler gennem hele skoleforløbet det enkelte barns digitale kompetencer. Vi har en nul-tolerance-politik i forhold til mobning. Skolen er fri for religiøs og ideologisk tilknytning – og den enkelte lærer har i vid udstrækning en metodefrihed, der giver de bedste betingelser for læring og udvikling. 

Formand
Frank Rasmussen

Adresse
Gåbensevej 37, 4840 Nørre Alslev

Kontaktoplysninger
54434445 / 20652029 -  fras@it34.com

Næstformand
Stine Rosenkilde Løj

Kontaktoplysninger
28256462 - stine_loej@hotmail.com

Forældrerepræsentant
Anders RasmussenForældrerepræsentant
Jens Stenkjær Jensen


 

Forældrerepræsentant
Jonas Harpsø

 

Forældrerepræsentant
Isabella Rønskov Skræpgaard

 

Bestyrelsesmøder

Se referater fra de seneste to års bestyrelsesmøder

Generalforsamling

Se referater fra de årlige generalforsamlinger

Faglighed gennem tryghed