Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Klub - Kreativitet, medansvar og hygge

I Klubben har børn fra 4.-6. klasse mulighed for at styrke deres sociale relationer og tilknytning til kammerater gennem leg, spil og fællesskab, samtidigt med at de har indflydelse på Klubbens aktiviteter.

Klubråd og aktiviteter

I Klubben inddrages børnene i planlægningen af aktiviteter, derfor har Klubben et ”Klubråd”, som består af fem valgte børn og Klubbens voksne. I Klubrådet tales der om ønsker og om forslag til aktiviteter og arrangementer, og der skabes i samspil mellem børn og voksne en aktivitetsplan.

I Klubben tilstræbes det, at børnene trænes i selv at finde gode løsninger for deres fællesskab, da dette udvikler deres evne til at tage medansvar, og samtidigt trænes børnenes demokratiske tankegang. Der afholdes samling med børnene efter behov, hvor dagens aktivitet gennemgås, fælles information deles, og drøftelser mellem børn og voksne fremspirer.

Desuden vægtes det højt, at alle hjælper hinanden, er venlige og hensynsfulde. Det enkelte barn forventes at tage et medansvar for at sikre en god atmosfære. Selvom børnene er større, kan der stadigvæk være behov for, at Klubbens voksne understøtter børnenes interaktionen. 

Faste traditioner

  • Ugentlig hyggedag, hvor der i fællesskab laves mad eller bages
  • Tilbud om en 3-dags lejrtur til Lalandia i den første uge af sommerferien. (Her opkræves betaling).
  • Årlig drengeaften i Klubben
  • Årlig pigeaften i Klubben
  • Årlig overnatning i Klubben
  • Bageprojekt til fordel for Børnecancerfonden
  • Stormesteruge
  • Klubmesterskabsuge
  • Sovekursusuge
  • Klubben deltager desuden sammen med SFO i Halloween, Luciafest, Biografdag, Smørhulsløbsdag og Sommerfest

Åbningstider

På skoledage er der for Klubbørn morgenpasning i SFO fra kl. 6.30 – 7.45. 
Mandag til fredag har Klubben åbent fra skolen slutter til kl. 16.00. 
På skolefridage er Klubben lukket, med mulighed for at tilkøbe pasning i SFO. 

SFO

Vores SFO skaber trygge og udviklende rammer, hvor børnene igennem leg og samvær på tværs af klasser og alder har mulighed for at skabe venskaber for livet.

Værdigrundlag

Med udgangspunkt i nærvær, engagement, faglighed og dannelse prioriteres tryghed, trivsel og gode relationer som fundament for læring.

Faglighed gennem tryghed