Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Digitalisering i
undervisningen

Bliv studieklar
med 10. klasse

Velkommen i
SFO-Smørhullet

Differentiering og
talentudvikling

De vigtigste værdier i vores hverdag

Nærvær
Vi tilstræber, at børn møder oprigtige og omsorgsfulde voksne, der med fællesskabets sammenhold som fokus er støttende og vejledende.  
 
Vi møder børnenes forskelligheder, så alle oplever et trygt samspil i relationen mellem barn og voksen.

Engagement
Vi er fagligt og socialt kompetente. Vi møder børnene forberedt, varierer aktiviteterne og tilgodeser den enkelte elev.

Vi lytter til det enkelte barn og skaber et trygt læringsrum, hvor personalet er i tæt samarbejde omkring børnenes trivsel.

Faglig udvikling
Vi har stor fokus på progression i fagene samt det udviklende arbejde i fagteams.

Vi har et ekstra fokus på de naturvidenskabelige fag. En god basis i de naturvidenskabelige fag sikrer en grundlæggende forståelse af livet og alt i universet.

Dannelse
Vi styrker de sociale relationer via tæt samarbejde mellem indskoling og SFO, klassemøder med fokus på barnets og klassens trivsel samt andet pædagogisk arbejde.

Vi vægter faglig viden gennem en fokuseret undervisning, der giver en bred almen dannelse.

Her bor vi...

10. klasse med muligheder

Infoaften d. 25. januar 2023 - kl. 19-21

Ledig plads i
kommende 2. klasse

Ring og hør mere...

5485 0794