Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Velkommen til Nykøbing Falster Realskole

Velkommen i
SFO-Smørhullet

Digitalisering i
undervisningen

Differentiering og
talentudvikling

Lidt pletskud fra hverdagen

De vigtigste værdier i vores hverdag

Nærvær

Vi tilstræber, at børn møder oprigtige og omsorgsfulde voksne, der med fællesskabets sammenhold som fokus er støttende og vejledende.  
 
Vi møder børnenes forskelligheder, så alle oplever et trygt samspil i relationen mellem barn og voksen.

Engagement

Vi er fagligt og socialt kompetente. Vi møder børnene forberedt, varierer aktiviteterne og tilgodeser den enkelte elev.

Vi lytter til det enkelte barn og skaber et trygt læringsrum, hvor personalet er i tæt samarbejde omkring børnenes trivsel.

Faglig udvikling

Vi har stor fokus på progression i fagene samt det udviklende arbejde i fagteams.

Vi har et ekstra fokus på de naturvidenskabelige fag. En god basis i de naturvidenskabelige fag sikrer en grundlæggende forståelse af livet og alt i universet.

Dannelse

Vi styrker de sociale relationer via tæt samarbejde mellem indskoling og SFO, klassemøder med fokus på barnets og klassens trivsel samt andet pædagogisk arbejde.

Vi vægter faglig viden gennem en fokuseret undervisning, der giver en bred almen dannelse.

Her bor vi...

Vi har ledige pladser i kommende 5. klasse

Ring og hør nærmere: 5485 0794

Skriv dit barn op
til Realskolen

Læs mere her