Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Årets gang

Traditioner og begivenheder på Nykøbing F. Realskole

Nykøbing F. Realskoles historie går tilbage til 1897, og skolen har dermed mange faste traditioner.  
Indskolingen, mellemtrinnet, udskolingen og fritidsafdelingen planlægger i hver deres afdeling et årshjul for årets aktiviteter. Hver afdeling har deres egne særlige traditioner, men herudover har skolen også mange traditioner og mærkedage, som er for alle.  

Afdelingsuger

To gange om året brydes elevernes skemaer op for at give mulighed for at afholde hele fagdage og klasselærerdage, tage på ekskursioner og lave andre sociale og faglige aktiviteter på tværs af klassetrin. Ugerne er placeret den sidste uge før juleferien og ugen op til sommerferien.  

Forældremøder

Der afholdes kort efter skolestart forældremøder på alle klassetrin. På forældremødet præsenterer klassens lærere og pædagoger det kommende skoleår. Der oprettes i alle klasser et aktivitetsråd, der skal bidrage til at styrke det sociale liv.

Fælles skoleuge

I uge 41 afholdes en fælles skoleuge for 1. – 8. årgang, hvor eleverne sammensættes på tværs af klasser og årgange og arbejder ud fra et fælles tema. Fællesskoleugen afsluttes med et åbent hus arrangement fredag eftermiddag.

Førskolebørn

Den 1. april starter Førskolebørnene, som på Realskolen kaldes ”Smørblomsterne”. Forældre og børn mødes i skolens gymnastiksal, hvor de gennem sang bliver præsenteret for pædagogerne. 0. klasserne kommer sammen med deres lærere og musiklæreren og byder Smørblomsterne velkommen med sang og flag. 

Gamebooster patrulje

Som en af de nye traditioner har vi i 2018 oprettet en patrulje af elever fra 7. og 8. årgang, der ugentligt laver aktiviteter for 3. – 6. årgang i frikvarterne. Formålet med aktiviteterne er at skabe aktive pauser, der skaber trivsel på tværs af klassetrin, og som styrker fællesskab, sundhed og læring. De store elever, der står for aktiviteterne, lærer at planlægge, udføre og tage ansvar. 

Idrætsdag 

Først på skoleåret samles skolens elever til en fælles idrætsdag, hvor hele skolen fra 0.kl til 8.klasse deltager, og 9. klasserne leder aktiviteterne. Der bliver på denne dag leget, kæmpet og dystet med og mod klassekammerater og kammerater fra andre klasser.  

Juleafslutning

Sidste dag før juleferien samles alle elever i gymnastiksalen, hvor skolens musiklærer sammen med elever står for underholdning. Der synges julesange, og skolelederen fortæller en lille julehistorie. Dagen afsluttes med julegudstjeneste i Nykøbing F. Klosterkirke. 

Juleturnering

I afdelingsugen op til juleferien holder mellemtrinet og udskolingen hver deres juleturnering i Nykøbing F. hallen. Dagen er et socialt sportsarrangement. 

Lejrskoler

På Nykøbing F. Realskole prioriteres det, at alle klasser tager afsted på lejrskole hvert år. 

Luciadag

Hvert år den 13. december eller tættest muligt på denne dag samles skolens elever af to omgange i skolens gymnastiksal, hvor 3. klassernes piger og drenge går Luciaoptog. Om eftermiddagen er der Luciafest i Fritidsafdelingen, hvor 3. klasserne optræder for forældrene. 

Sidste skoledag

Den sidste dag før sommerferien er der tradition for at spise morgenmad i klasserne. Herefter samles skolens elever i gymnastiksalen, hvor skoleorkesteret underholder, sommerferiesangen synges og skolelederen ønsker god sommerferie. 

Sidste skoledag for afgangselever

Sidste skoledag for 9. klasse afholdes med vandkamp i skolegården, show, kastning af karameller i en tryg og festlig stemning. 

Skak

Realskolen har i en årrække valgt at undervise i skak i de mindre klasser samt at have skak som valgfag fra 4. klasse. Skakspillet træner koncentration, fordybelse og evnen til at tænke strategisk. 
Realskolen er traditionen tro årligt vært for kredsmesterskabet i Dansk skoleskak i Storstrøm kredsen. 

Skole-hjem-samtaler

To gange årligt, efterår og forår, inviteres der til skole-hjem-samtale. 

Skolens fødselsdag

Nykøbing F. Realskole blev oprettet i 1897, og den 1. oktober fejres skolens fødselsdag. Fødselsdagen bliver markeret med kage og fællessang i skolegården. 

Skolestart

Dagen efter at 1. – 9. klasse har haft første skoledag, starter skolens yngste elever i 0. klasse. De bliver taget imod af 2. årgang, der byder velkommen med sang og blomster. 2. årgang bliver sidenhen tanter og onkler for 0. årgang. 

Lejrskoler

Alle lejrskoler og hytteture har et fagligt og socialt indhold.

Konfirmation

Vi er tilknyttet Klosterkirken. Konfirmationsdatoerne kan findes på kirkens hjemmeside og frigives typisk to år frem i tiden.

Ferieplan

Her kan du se årets skolefrie dage.

Faglighed gennem tryghed