Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Mellemtrin - Faglighed, selvstændighed og kammeratskab

På mellemtrinnet styrkes de grundlæggende faglige kompetencer. Eleverne udvikler deres selvstændighed og lærer at tage ansvar for deres skolearbejde og lærer at tage ansvar for at bidrage til fællesskabet både fagligt og socialt.

En naturlig overgang fra indskolingen

Det er hensigten at gøre overgangen fra indskoling til mellemtrin, som består af 4. – 6. klasse, så glidende og tryg som mulig. Vi arbejder for at skabe et roligt og rart læringsmiljø, hvor lysten til læring og fordybelse fremmes. Vores 3. klasse holder til i samme atmosfærefyldte bygning som mellemtrinnet, og i løbet af dette skoleår introduceres eleverne til nogle af mellemtrinnets lærere og rutiner. Denne glidende overgang skaber en naturlig indføring til mellemtrinnet.

Medansvar for trivsel og læring

Mellemtrinnet har fokus på alsidig og personlig udvikling og giver plads til læringsfællesskaber, som ikke stiller ens krav til alle. Gennem årene på mellemtrinnet styrkes elevens selvstændighed og ansvarsfølelse, og eleven vil i stigende grad arbejde mod at kunne tage medansvar for egen læring.

Eleverne præsenteres ofte for varierende arbejdsmetoder, samarbejdsformer og øver både individuelle fremlæggelser og gruppefremlæggelser for at styrke elevens evne til trygt at kunne tage ordet og præsentere fagligt indhold.

Klassens fællesskab skaber samhørighedsfølelsen for den enkelte elev, og derfor vægtes det, at alle elever ser sig som en del af fællesskabet. Med tolerance og respekt øver eleverne sig i at blive i stand til at løse uoverensstemmelser i fællesskabet.

Klub

Mulighed for at styrke sociale relationer og tilknytning til kammerater gennem leg, spil og fællesskab, samtidigt med at børnene har indflydelse på Klubbens aktiviteter.

Udskoling

Vi lægger vægt på at skabe en undervisning og et undervisningsmiljø med fokus på den enkelte elevs faglige, sociale og personlige udvikling. Vores mål er at selvstændiggøre eleverne og forberede dem bedst muligt til ungdomsuddannelserne.

Digitalisering

Vi befinder os i en tid, hvor der er et nødvendigt og øget fokus på udviklingen af befolkningens IT-kompetencer.

Faglighed gennem tryghed