Spring navigationen over og gå direkte til indhold

SFO - Smørhullet

I Smørhullet er der plads til fjolleri i trygge og udviklende rammer, hvor børnene igennem leg og samvær på tværs af klasser og alder har mulighed for at skabe venskaber for livet.

Der vil være enkelte dage i løbet af året, hvor der er planlagt fælles ture. Her er det obligatorisk at deltage, hvis børnene skal benytte SFO. Dette gør vi for at kunne tilbyde børnene nogle længerevarende aktiviteter såsom teatertur, skovtur, filmdag og julearrangement m.m.

Børn i Smørhullet inddrages i aktiviteter efter eget valg. De børn, som ikke er kontaktsøgende, opfordres til at deltage i forskellige aktiviteter, således at de kommer godt ind i gruppen. Aktiviteter i Smørhullet kan typisk være lege med vennerne - spille spil - tegne - klippe/klistre - male - keramik - gipsarbejde - træværksted - køkkenaktivitet – syværksted- spille bold - høre musik - danse - snitteværksted - udelege og fysiske udfoldelser i skolens gymnastiksal.

SFO og aktiviteter

I SFO’en tilstræbes en forudsigelig ramme med mulighed for forskellige aktiviteter, som børnene efter lyst kan deltage i. Der findes forskellige kreative værksteder og legerum, som børnene kan tilgå enten selv eller sammen med kammerater. Det er betydningsfuldt, at det enkelt barn trives og udvikler sig socialt, derfor prioriterer SFO’en at sikre, at det enkelte barn ses og hjælpes til at indgå i fællesskaber og strukturen. 

For at sikre at den faglige- og sociale udvikling favnes er der et tæt samarbejde mellem SFO og Indskolingen. I Indskolingen er dit barns klasse tilknyttet en fast kontaktpædagog, som har særlig tilknytning til eleverne i klassen. Klassens kontaktpædagog arbejder tæt sammen med klasselæreren om klassedynamikken og det enkelte barns trivsel, derfor deltager dit barns kontaktpædagog også ved skole-hjem-samtaler. 

Det forventes, at forældre er deltagende og engageret ved arrangementer og møder og samtidigt giver barnet gode muligheder for at deltage i fællesskabet og de tilbud, som SFO’en skaber. I SFO’en ønsker vi at samarbejde omkring barnet gennem løsningsorienteret dialog.  

Smørhullet holder til i to af skolens bygninger, hvor 0.-2. klasse holder til i Smørhullet, og 3. klasse holder til i Fru. Sejrs Hus. Smørhullet er indrettet i en gammel villa, som er velegnet til leg, fordybelse og kreative aktiviteter. Fru. Sejrs 1. sal er indrettet til 3. klasse og har til formål at sikre, at de store børn i SFO’en har en base, hvor de kan trække sig tilbage og nyde hinandens selskab igennem alderssvarende aktiviteter og leg.

Faste traditioner

  • Luciafest
  • Biografdag
  • Smørhulsløbsdag
  • Sommerfest

  
Åbningstider

På skoledage er der morgenpasning i SFO fra kl. 6.30 – 7.50. 
Mandag til torsdag har SFO åbent fra skolen slutter til kl. 17.00.

Fredag har SFO åbent fra skolen slutter til kl. 16:30.

Klub

Mulighed for at styrke sociale relationer og tilknytning til kammerater gennem leg, spil og fællesskab, samtidigt med at børnene har indflydelse på Klubbens aktiviteter.

Værdigrundlag

Med udgangspunkt i nærvær, engagement, faglighed og dannelse prioriteres tryghed, trivsel og gode relationer som fundament for læring.

Faglighed gennem tryghed