Spring navigationen over og gå direkte til indhold

SFO - Smørhullet

I Smørhullets trygge og udviklende rammer lærer børnene gennem leg, samvær og aktiviteter grundlæggende færdigheder, der styrker deres selvforståelse og selvværd.

SFO og aktiviteter

I SFO’en tilstræbes en forudsigelig ramme med mulighed for forskellige aktiviteter, som børnene efter lyst kan deltage i. Der findes forskellige kreative værksteder og legerum, som børnene kan tilgå enten selv eller sammen med kammerater. Det er betydningsfuldt, at det enkelt barn trives og udvikler sig personligt og socialt, derfor prioriterer SFO’en at sikre, at det enkelte barn ses og hjælpes til at indgå i strukturen og fællesskaber med respekt og forståelse for hinanden. 

For at sikre at den faglige- og sociale udvikling favnes er der et tæt samarbejde mellem SFO og Indskolingen. I Indskolingen er dit barns klasse tilknyttet en fast kontaktpædagog, som har særlig tilknytning til eleverne i klassen. Klassens kontaktpædagog og lærere udgør tilsammen et klasseteam, der arbejder tæt sammen om klassedynamikken og det enkelte barns trivsel. 

SFO’en holder til i to af skolens bygninger, Smørhullet og Fru. Sejrs Hus, som er indrettet i gamle villaer, der er velegnet til leg, fordybelse og kreative aktiviteter. Fru. Sejrs 1. sal er indrettet til 3. klasse og har til formål at sikre, at de store børn i SFO’en har en base, hvor de kan trække sig tilbage og nyde hinandens selskab igennem alderssvarende aktiviteter og leg. 

Faste traditioner

 • Fødselsdagsfester 4 x årligt 
 • Trivselsuger for 3. klasse 
 • Cykel/Trafikuge
 • Halloween u-hyggedag 
 • Børnenes dag – børnevalg  
 • Luciafest 
 • Overnatning for 2. og 3. klasse 
 • Biografdag 
 • Smørhulsløbsdag 
 • Sommerfest 
 • Afslutning for 3. klasse 

  
Åbningstider

På skoledage er der morgenpasning i SFO fra kl. 6.30 – 7.50.  
Mandag til torsdag har SFO åbent fra skolen slutter til kl. 17.00. 
Fredag har SFO åbent fra skolen slutter til kl. 16:30. 

SFO’en holder lukket tre uger i sommerferien og i juleferien, fredag efter Kristi Himmelfart og Grundlovsdag. På øvrige feriedage holder SFO’en åbent, hvis mindst fem børn er tilmeldt pasning.   

Klub

Mulighed for at styrke sociale relationer og tilknytning til kammerater gennem leg, spil og fællesskab, samtidigt med at børnene har indflydelse på Klubbens aktiviteter.

Værdigrundlag

Med udgangspunkt i nærvær, engagement, faglighed og dannelse prioriteres tryghed, trivsel og gode relationer som fundament for læring.

Faglighed gennem tryghed