Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Afsluttende prøver

Prøveplan 2022-2023

Prøveplan maj-juni 2023


Tirsdag d. 2. maj

Kl. 9.00-12.30       FP9 Dansk, skriftlig fremstilling
Kl. 13.30-17.30     FP10 Dansk, skriftlig fremstilling 


Onsdag d. 3. maj

Kl. 9.00-10.00      FP9 Matematik uden hjælpemidler 
Kl. 10.00-13.00    FP9 Matematik med hjælpemidler 
Kl. 14.00-18.00    FP10 Matematik 


Torsdag d. 4. maj

Kl. 9.00-10.00      FP9 Dansk, retskrivning
Kl. 10.00-10.30    FP9 Dansk, læsning
Kl. 12.00-15.00    FP10 Tysk


Mandag d. 8. maj

Kl. 9.00-12.00       FP9 Engelsk udtræksfag

Tirsdag d. 9. maj

Kl. 9.00-12.00      FP9 Tysk udtræksfag


Torsdag d. 11. maj

Kl. 9.00-10.00      FP9 Biologi udtræksfag
Kl. 9.00-10.00      FP9 Geografi udtræksfag
Kl. 9.00-10.00      FP9 Fysik/kemi udtræksfag


De mundtlige og praktiske prøver i 8., 9. og 10. klasse afholdes i perioden mandag d. 22. maj til onsdag d. 21. juni 2023.


Klager over prøver

Elever eller forældre kan klage skriftligt eller mundtligt. Vi anbefaler, at klager indgives skriftligt, da det mindsker misforståelser i klageprocessen. Der er fastsat en klagefrist på 2 uger, efter bedømmelsen er meddelt eleven. I beregningen af fristen indgår juli måned ikke.

Slutmål, delmål og undervisningsplaner

Skolen følger Fælles Mål for folkeskolen både med hensyn til delmål og slutmål.

Årets gang

Hver afdeling har deres egne særlige traditioner, men herudover har skolen også mange traditioner og mærkedage, som er for alle.  

Faglighed gennem tryghed