Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Afsluttende prøver

Prøveplan maj-juni 2024


Torsdag d. 2. maj

Kl. 9.00-12.30       FP9 Dansk, skriftlig fremstilling

Fredag d. 3. maj

Kl. 9.00-10.00      FP9 Dansk, retskrivning
Kl. 10.00-10.30    FP9 Dansk, læsning

Mandag d. 6. maj

Kl. 9.00-10.00      FP9 Matematik uden hjælpemidler 
Kl. 10.00-13.00    FP9 Matematik med hjælpemidler 

Tirsdag d. 7. maj

Kl. 9.00-12.00      FP9 Engelsk udtræksfag

Onsdag d. 8. maj

Kl. 9.00-10.00      FP9 Biologi udtræksfag
Kl. 9.00-10.00      FP9 Geografi udtræksfag
Kl. 9.00-10.00      FP9 Fysik/kemi udtræksfag

Mandag d. 13. maj

Kl. 9.00-12.00      FP9 Tysk udtræksfag


De mundtlige og praktiske prøver i 8. og 9. klasse afholdes i perioden torsdag d. 23. maj til onsdag d. 26. juni 2024.


Klager over prøver

Elever eller forældre kan klage skriftligt eller mundtligt. Vi anbefaler, at klager indgives skriftligt, da det mindsker misforståelser i klageprocessen. Der er fastsat en klagefrist på 2 uger, efter bedømmelsen er meddelt eleven. I beregningen af fristen indgår juli måned ikke.

Slutmål, delmål og undervisningsplaner

Skolen følger Fælles Mål for folkeskolen både med hensyn til delmål og slutmål.

Årets gang

Hver afdeling har deres egne særlige traditioner, men herudover har skolen også mange traditioner og mærkedage, som er for alle.  

Faglighed gennem tryghed