Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Afsluttende prøver

Prøveplan maj-juni 2022

Mandag d. 2. maj

Kl. 9.00-12.30       FP9 Dansk, skriftlig fremstilling
Kl. 13.30-17.30     FP10 Dansk, skriftlig fremstilling 


Tirsdag d. 3. maj

Kl. 9.00-10.00      FP9 Matematik uden hjælpemidler 
Kl. 10.00-13.00    FP9 Matematik med hjælpemidler 
Kl. 14.00-18.00    FP10 Matematik 


Onsdag d. 4. maj

Kl. 9.00-10.00      FP9 Dansk, retskrivning
Kl. 10.00-10.30    FP9 Dansk, læsning

De mundtlige og praktiske prøver i 9. og 10. klasse afholdes i perioden fra d. 23. maj til d. 22. juni 2022.


Klager over prøver

Elever eller forældre kan klage skriftligt eller mundtligt. Vi anbefaler, at klager indgives skriftligt, da det mindsker misforståelser i klageprocessen. Der er fastsat en klagefrist på 2 uger, efter bedømmelsen er meddelt eleven. I beregningen af fristen indgår juli måned ikke.

Slutmål, delmål og undervisningsplaner

Skolen følger Fælles Mål for folkeskolen både med hensyn til delmål og slutmål.

Årets gang

Hver afdeling har deres egne særlige traditioner, men herudover har skolen også mange traditioner og mærkedage, som er for alle.  

Faglighed gennem tryghed