Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Fravær

Elever, der er optaget på Nykøbing F. Realskole, har mødepligt, og forældrene har ansvaret for, at børnene møder på skolen til den fastsatte undervisningstid. Alt fravær registreres; både lovligt og ulovligt.

Hvis en elev udebliver fra undervisningen, skal forældrene via intra give oplysning om årsagen hertil enten til klasselæreren eller til den lærer, som eleven skulle have haft. Ved arrangementer ud af huset er det vigtigt, at fraværet bliver oplyst til den deltagende lærer.

Skolen henstiller til, at ferier placeres uden projekt- og prøveperioder, hvor det er væsentligt, at alle elever er deltagende.

Ved 10 procent ulovligt fravær eller derover inden for et kvartal har skolen jf. regler om fravær i folkeskolen pligt til at varsle forældrene om, at de kan miste børne- og ungeydelsen, hvis deres barn inden for et kvartal har ulovligt fravær på 15 procent eller derover.

Skolen har pligt til at underrette kommunen om ulovligt fravær, når en elev har 15 procent ulovligt fravær eller derover.

Ferieplan

Her kan du se årets skolefrie dage.

Faglighed gennem tryghed