Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Lejrskoler

Alle lejrskoler og hytteture har et fagligt og socialt indhold, som tager udgangspunkt i den for skolens fælles beskrivelse af formål for lejrskole.

Deltagelse i lejrskolerne er obligatorisk. Lejrskolens pris er inkluderet i indbetaling af skolepenge og dækker overnatning, transport, ture, entreer og mad, hvor andet ikke er angivet. Skulle en elev ikke kunne deltage grundet sygdom eller andet, vil der ikke ske refusion.

Det er vigtigt, at klassen og klassens voksne kommer afsted sammen og oplever hinanden i nye sammenhænge. Sociale relationer opbygges og styrkes.

At gå i skole betyder mere end faglige kompetencer, men også at kunne begå sig med jævnaldrende i forskellige sammenhænge.

Lejrskolerne bidrager til at styrke klassens sammenhold, børnenes selvstændighed og er med til at udvikle robuste børn.

Lejrskolerne giver en mulighed for, at børnene får både faglige og sociale oplevelser, som der ellers ikke er tid og mulighed for på almindelige skoledage. 

Som udgangspunkt er lejrskolerne fra 0. klasse - 8. klasse af 3 dages varighed med 2 overnatninger.

Lejrskolerne kan afvikles hvert andet år med 4 overnatninger.

Lejrskolerne går til

0. klasse - 3. klasse - Lokalområdet Lolland-Falster og Sydsjælland 

4. klasse - 5. klasse - Lokalområdet Lolland-Falster og Sjælland 

6. klasse - 8. klasse - Danmark

9. klasse gennemfører en studietur på op til 7 dage (6 overnatninger)

Bemanding på lejrskoler

0. klasse - 1 voksen til 8 elever 

1. klasse – 3. klasse - 1 voksen til 10 elever i indskolingen

4. klasse- 9. klasse - 1 voksen til 12 elever på øvrige klassetrin 

Årets gang

Hver afdeling har deres egne særlige traditioner, men herudover har skolen også mange traditioner og mærkedage, som er for alle.  

Indskrivning

Bliv en del af et trygt og udviklende læringsmiljø.

Profil

Skolen repræsenterer en balance mellem det traditionelle og det nye. Høj faglighed, respekt for hinanden og tryghed er blandt de værdier, som siden skolens oprindelse har været i centrum.

Faglighed gennem tryghed