Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Restancer

Nykøbing F. Realskoles eksistens bygger på et fælles ansvar mellem skole og elever/forældre bl.a. ved rettidig betaling og i modsat fald hurtig reaktion. 

Da vi er en privatskole, opkræver vi skolepenge og ønsker ikke, at vores forældre er i restance til skolen.

Vi vil være imødekommende over for afdragsaftaler, hvis man i en kortere periode (1-3 måneder) er økonomisk trængt. Denne aftale skal så vidt muligt aftales inden forfald af betalingen.

Nykøbing F. Realskole skrider hurtigt ind over for restancer, da restancer kan skyldes flere ting. Skolen vil bl.a. være sikker på, at forældre til elever på skolen ved, når de er i restance.

Politikken på skolen er, at der ikke skal bruges unødige ressourcer i restanceopkrævningen, og at skolen ikke vil strides unødigt med forældre om evt. restancer.

Derfor gælder følgende

Hvis den månedlige ydelse ikke er indgået på Nykøbing F. Realskoles konto d. 6. i måneden, tager skolen telefonisk kontakt til forældrene.

Efter 14 dage (d. 20 i måneden) sendes en skriftlig rykker med gebyr på 100 kr.

Efter yderligere 14 dage (d. 3./4. i efterfølgende måned) sendes endnu en skriftlig rykker med yderligere gebyr på 100 kr. og advarsel om, at hvis beløbet ikke indbetales, ophører samarbejdet uden yderligere varsel d. 28. samme måned, og restancen sendes til inkasso.

Efter yderligere 14 dage (d. 28. i efterfølgende måned) sendes opsigelse af samarbejde og kopi til inkasso.

Kontor

Find relevante kontaktoplysninger her.

Profil

Skolen repræsenterer en balance mellem det traditionelle og det nye. Høj faglighed, respekt for hinanden og tryghed er blandt de værdier, som siden skolens oprindelse har været i centrum.

Faglighed gennem tryghed