Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Trafik

Vi vil opnå en så sikker skolevej - til og fra Nykøbing F. Realskole - som det er fysisk muligt

Nykøbing F. Realskoles elever skal have så sikker en skolevej som muligt. Det gælder såvel de elever, der er selvtransporterende, som dem der bliver bragt af forældre eller benytter offentlige transportmidler.

Skolevejsanalysen fra Guldborgsund kommune fremhæver, at Nykøbing Falster Realskole er den skole, der har de farligste trafikforhold. Endvidere oplever både skolens personale, elever og forældre farlige situationer, som burde kunne undgås.

Det er skolens holdning, at uanset hvor meget færdselslære børnene modtager, er den vigtigste læring den forældrene kan give bl.a. ved at lære børnene den sikreste skolevej fra hjemmet og at følge dem til/fra skolen, indtil de er trafiksikre.

Læs mere om Realskolens trafikpolitik i vores to flyers ”Kys og Kør” og ”Pas på vores børn”.

Skolen og forsikring

Hvis uheldet er ude.

Profil

Skolen repræsenterer en balance mellem det traditionelle og det nye. Høj faglighed, respekt for hinanden og tryghed er blandt de værdier, som siden skolens oprindelse har været i centrum.

Faglighed gennem tryghed