Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Værdigrundlag

Med udgangspunkt i nærvær, engagement, faglighed og dannelse prioriteres tryghed, trivsel og gode relationer som fundament for læring. 

Nærvær

Vi tilstræber, at børn møder oprigtige og omsorgsfulde voksne, der med fællesskabets sammenhold som fokus er støttende og vejledende. 

Vi møder børnenes forskelligheder, så alle oplever et trygt samspil i relationen mellem barn og voksen. 

Engagement

Vi er fagligt og socialt kompetente. Vi møder børnene forberedt, varierer aktiviteterne og bruger forskellige læringsmetoder for at tilgodese den enkelte elev.  

Vi lytter til det enkelte barn og skaber et trygt læringsrum, hvor skolens personale er i et tæt samarbejde og løbende kommunikerer omkring børnenes trivsel. Vi er imødekommende over for børnene og forældrene. 

Faglig udvikling

Vi har stor fokus på progression i fagene samt det udviklende arbejde i fagteams, hvilket giver god grobund for faglig udvikling hos både elever og ansatte, hvorfor de ansatte løbende efteruddannes. 

Vi udarbejder målsætninger og evalueringer af den enkelte elev, klasse og forløb, og i flere sammenhænge arbejder vores elever på tværs af årgange for både at udvikle deres sociale samt faglige kompetencer. 

Vi tilbyder også talenthold såvel som støtteundervisning i arbejdet med at optimere den enkelte elevs faglige udvikling. 

Vi har et ekstra fokus på de naturvidenskabelige fag. Vi har i Danmark en stolt tradition inden for forskning og ingeniørkunst, og fremtidens samfund står overfor store udfordringer, som kun kan løses ved hjælp af dygtige nytænkende unge mennesker. En god basis i de naturvidenskabelige fag sikrer en grundlæggende forståelse af livet og alt i universet.

Dannelse

Vi styrker de sociale relationer via tæt samarbejde mellem indskoling og SFO, klassemøder med fokus på barnets og klassens trivsel samt andet pædagogisk arbejde, hvilket styrker barnet i at danne gode og nære relationer. 

Vi styrker elevens samtidsforståelse ved aktivt at arbejde med aktuelle samfundsmæssige emner. Derved gør vi dem i stand til at navigere som aktive deltagere i et demokratisk samfund.  

Vi skaber religiøst, kulturelt og historisk kendskab. Vi dyrker skolens traditioner og laver undervisning i samfundsfaglige fag, der giver plads til debat og udvikling.  

Vi anerkender, at internettet og brugen af digitale hjælpemidler er en naturligt integreret del af det moderne menneskes liv, og arbejder mod, at eleverne bliver dannet digitalt.  

Vi vægter faglig viden gennem en fokuseret undervisning, der giver en bred almen dannelse.

Tydelige rammer

Nykøbing F. Realskole rummer forskellighed og mangfoldighed som en del af elevernes dannelse og udvikling inden for tydelige rammer. 

Digitalisering

Vi befinder os i en tid, hvor der er et nødvendigt og øget fokus på udviklingen af befolkningens IT-kompetencer.

Differentiering og talentudvikling

Undervisningsdifferentiering indgår som et naturligt element på samtlige klassetrin. Til de elever, som har særlige forudsætninger, tilbydes talentudvikling.

Faglighed gennem tryghed