Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Differentiering og talentudvikling

Alle elever har krav på udvikling og at blive udfordret på et passende niveau, og derfor indgår undervisningsdifferentiering som et naturligt element i vores undervisning i samtlige fag og på samtlige klassetrin.

I de tilfælde, hvor den undervisningsdifferentiering som tilbydes i klassen ikke slår til, tilbyder vi via vores specialafdeling de elever, som har svært ved det, understøttende undervisning i en fastsat tidsperiode. Målet med tilbuddet er at hæve elevens faglige niveau, sådan at eleven igen vil kunne indgå i den almindelige undervisningsdifferentiering, som finder sted i klassen.

Til de elever, som har særlige forudsætninger og derved ligeledes har et udvidet behov, tilbyder vi talentudvikling. Denne udvikling tilbyder vi dels via vores talenthold for udvalgte elever fra 4.-7. klassetrin, via et samarbejde med STX på det naturvidenskabelige område for interesserede elever i 8. klasse samt via vores medlemskab af Talentcamp.dk

Profil

Skolen repræsenterer en balance mellem det traditionelle og det nye. Høj faglighed, respekt for hinanden og tryghed er blandt de værdier, som siden skolens oprindelse har været i centrum.

Årets gang

Hver afdeling har deres egne særlige traditioner, men herudover har skolen også mange traditioner og mærkedage, som er for alle.  

Faglighed gennem tryghed