Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Grøn skole

På Nykøbing F. Realskole tilstræber vi at uddanne elever og alle andre med tilknytning til skolen til individuelt og i fællesskab at værdsætte og beskytte naturen og miljøet.

Vi ønsker at fremme bevidsthed om, at vi i vores daglige gøren og laden bruger af naturens ressourcer, og at dette ikke kan ske ubegrænset. Vi har bl.a. fokus på at beskytte grundvandet, holde naturen ren og ikke mindst et fokus på de menneskeskabte klimaændringer, som er tidens største miljømæssige udfordring.

Dels er der brug for, at vi sparer på vores daglige forbrug af el, varme og vand, sorterer vores affald m.m., men også at vi opmuntrer vores elever til at tænke innovativt og i teknologiske løsninger.

I lyset heraf er Grønt Flag – Grøn Skole en integreret del af skolens generelle undervisning og indgår desuden specifikt i læseplanen for naturfagene.

www.grønskole.dk

Profil

Skolen repræsenterer en balance mellem det traditionelle og det nye. Høj faglighed, respekt for hinanden og tryghed er blandt de værdier, som siden skolens oprindelse har været i centrum.

Værdigrundlag

Med udgangspunkt i nærvær, engagement, faglighed og dannelse prioriteres tryghed, trivsel og gode relationer som fundament for læring.

Faglighed gennem tryghed