Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Historie

Med historisk oprindelse i to pigeskoler har Nykøbing F. Realskole gennemgået en løbende udvikling af såvel fysiske rammer som organisation til nutidens moderne privatskole med både drenge og piger i klasselokalerne.

Nykøbing F. Realskole er en privatskole beliggende i hjertet af Nykøbing by. Skolens historie går tilbage til 1871. Skolen har sin oprindelse i to lokale pigeskoler, som oprindeligt var placeret i henholdsvis Tværgade 1 og Jernbanegade 41.

I 1898 flytter frøknerne Ostenfeld og Oline Olsen skolen fra Tværgade 1 til sin nuværende placering i Skolegade. Pigeskolen fra Jernbanegade 41 flytter 1898 til Slotsgade under ledelse af C. G. Andersen. Her omdannes denne til fællesskole for drenge og piger.

I 1925 lægges begge skoler sammen i Skolegade under König Nissen.

I 1963 overdrages Nykøbing F. Realskole til Undervisningsministeriet og omdannes herved til en selvejende institution.

Byskole med atmosfære
Skolen ligger fortsat placeret i Skolegade og er med sin placering at betragte som en byskole bestående af elever fra såvel lokalområdet samt Lolland og Sydsjælland.

Gennem tiden er flere omkringliggende ejendomme opkøbt i forbindelse med skolens udvikling. I dag består skolen af en blanding af nyere såvel som ældre bygninger – en forskellighed, der skaber atmosfære, og som samtidigt er et billede på skolens dagligliv og værdier.

Profil

Skolen repræsenterer en balance mellem det traditionelle og det nye. Høj faglighed, respekt for hinanden og tryghed er blandt de værdier, som siden skolens oprindelse har været i centrum.

Selvevaluering

Faglighed gennem tryghed