Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Selvevaluering

Modellen vi arbejder ud fra er den af Danmarks Privatskoleforening fremstillede model, som er godkendt af Ministeriet for Børn og Unge.

Modellen består af følgende områder:

 1. Skolens profil 
 2. Elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen 
 3. Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse 
 4. Elevens alsidige personlige udvikling 
 5. Frihed og folkestyre 
 6. Tilbud om undervisning i 10. klasse 
 7. Specialundervisning 
 8. Dansk som andetsprog 
 9. Elevens videre forløb i uddannelsessystemet 
 10. Skolelederens kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af undervisningen
 11. Samlet vurdering og handleplan 

Selvevaluering er en cyklus, der går over 3 år, og i august 2020 færdiggjorde vi første cyklus af selvevalueringen og påbegyndte en ny cyklus med nye beskrivelser af evalueringsmetoder, resultater, målsætninger og handleplaner. 

Værdigrundlag

Med udgangspunkt i nærvær, engagement, faglighed og dannelse prioriteres tryghed, trivsel og gode relationer som fundament for læring.

Undervisningsmiljø

Sådan har vi kortlagt elevernes undervisningsmiljø.

Faglighed gennem tryghed