Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Medbragte computere

Dele af skolearbejdet foregår på egen medbragt computer, der anses som et væsentligt redskab i undervisningen. 

Når eleverne begynder i 3. klasse, skal de medbringe egen computer.  

Trådløst netværk, printere og Microsoft Office produkterne, som anvendes i undervisningen, stilles til rådighed af skolen. Vælges der en anden software løsning, må det ikke forventes, at læreren kan hjælpe.  

Nykøbing F. Realskole påtager sig intet ansvar ift. virus eller lignende, men vi har diverse sikkerhedspakker.  

I 3. - 6. klasse er computerne som udgangspunkt låst inde i frikvartererne. Forældre kan skriftligt meddele skolen, at barnet må have sin computer fremme i frikvarteret til faglig brug. Dette er på familiens eget ansvar.    

Der er mulighed for, at computeren kan opbevares i et aflåst skab. Er computeren låst inde, og der er indbrud eller lignende, dækker skolens forsikring.  

I udskolingen må eleverne gerne have deres computere ude i frikvartererne. Dette er på eget ansvar.  

Er computeren ikke låst inde i skabet, er det familiens forsikring, som skal dække skader på computeren eller hvis computeren er bortkommet. Skulle computeren i forbindelse med transport til og fra skole gå i stykker, da er det ligeledes familiens egen forsikring, som skal dække eventuelle skader.

Skolen og forsikring

Hvis uheldet er ude.

Digitale Enheder

Anvendelse af digitale enheder med fokus på kvalitet i undervisningen

Faglighed gennem tryghed