Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Digitale Enheder

For at sikre fokus og kvalitet i undervisningen og for at undgå konflikter opretholdes skoletiden uden tændte digitale enheder.

Fra og med børnehaveklasse til og med 6. klasse skal digitale enheder såsom mobiltelefoner, iPads, spillekonsoller og lignende være slukket hele dagen. Disse må først tændes, når man har fri fra skole/fritidsafdeling. Lejrskoler er skoledage, med mindre andet er aftalt.

Eleverne kan bede om tilladelse hos en voksen, hvis de har brug for at benytte deres mobiltelefon - ligesom de i nødsituationer kan benytte skolens telefon.

Fra og med 7. klasse til og med 9. klasse skal digitale enheder være slukket i timerne, medmindre der er indgået aftale med læreren om, at de anvendes som læringsredskab. Mobiltelefonerne må benyttes i frikvartererne.

Digitale enheder må ikke bruges til at tage billeder eller optagelser på skolen, med mindre det er aftalt med læreren.

Frihed under ansvar

Hvis elevernes digitale enheder ikke er slukkede i timerne, inddrages de af lærerne og kan afhentes på kontoret af eleven efter endt skoletid samme dag.

I tilfælde af gentagelse skal den digitale enhed hentes af forældrene.

Hvis eleven i skoletiden ringer fra sin mobiltelefon til forældre omkring en konflikt, henstiller vi til, at I opfordrer jeres barn til at kontakte en lærer eller henvende sig på kontoret.

Vi vil i alle tilfælde søge at løse evt. konflikter eller problemer på skolen og kontakte forældre i den udstrækning, vi mener det nødvendigt.

Digitalisering

Vi befinder os i en tid, hvor der er et nødvendigt og øget fokus på udviklingen af befolkningens IT-kompetencer.

Medbragte computere

Medbragte computere er et integreret redskab i undervisningen. 

Faglighed gennem tryghed