Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Slutmål, delmål og undervisningsplaner

Skolen underviser i alle folkeskolens fag, dog med undtagelse af håndværk og design, og følger Fælles Mål for folkeskolen både med hensyn til delmål og slutmål.

Skolen underviser i fagene håndarbejde og sløjd, og til disse to fag er knyttet skolens egne delmål og slutmål.

Til hvert fag har skolen udarbejdet en rød tråd, hvor kravene til fagene som minimum følger De nye Fælles Mål. Denne røde tråd i fagene sikrer og viser en tydelig sammenhæng og progression i fagenes mål fra 0. – 9. klasse.

Nykøbing F. Realskole afsluttes med folkeskolens afgangsprøver.

Der udarbejdes undervisningsplaner i alle fag og på alle klassetrin, og undervisningsplanerne er tilgængelige for skolens brugere.

Udskoling

Vi lægger vægt på at skabe en undervisning og et undervisningsmiljø med fokus på den enkelte elevs faglige, sociale og personlige udvikling. Vores mål er at selvstændiggøre eleverne og forberede dem bedst muligt til ungdomsuddannelserne.

Digitalisering

Vi befinder os i en tid, hvor der er et nødvendigt og øget fokus på udviklingen af befolkningens IT-kompetencer.

Faglighed gennem tryghed