Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Digitalisering

Vi befinder os i en tid, hvor der er et nødvendigt og øget fokus på udviklingen af befolkningens IT-kompetencer.

Fremtiden vil bringe endnu mere automatisering og digitalisering på en lang række områder, og for at understøtte håndteringen af denne udvikling er det nødvendigt, at vi ser på, hvilke kompetencer vores elever skal udvikle/have, så de på bedst mulig vis klædes på til en hverdag og fremtid i et stadigt mere teknologisk samfund.

Vores elever skal dannes og uddannes digitalt og teknologisk, derfor ønsker vi, at vores elever opnår følgende kompetencer:

Digitale brugerkompetencer

 • Eleverne skal besidde grundlæggende tekniske færdigheder og viden.
 • Eleverne kan finde, forholde sig kildekritisk, hente samt bedømme relevans, integritet og brugbarhed.
 • Eleverne kan organisere og lagre information på en effektiv og genbrugelig måde

Digitale skaberkompetencer

 • Eleverne kan tage afsæt i, udvælge og omdanne tekst til bestemte formål.
 • Eleverne kan designe og udarbejde it-produkter til bestemte målgrupper og formål.
 • Eleverne kan forstå og bruge digitale værktøjer til at samarbejde, kommunikere og udveksle informationer.
 • Eleverne kan forstå og bruge strukturer og algoritmer, herunder at forholde sig skabende til dem.

Refleksive digitale kompetencer

 • Eleverne kan forstå og håndtere etiske og lovmæssige problemstillinger i forbindelse med digitalt baseret kommunikation.
 • Eleverne kan agere hensigtsmæssigt i forhold til, hvordan man ønsker at fremtræde som et digitalt formidlet individ.
 • Eleverne kan forstå, hvordan den digitale udvikling påvirker samfundet og dets institutioner og virksomheder.
 • Eleverne kan forstå og er bevidste om, at koder og algoritmer er et udtryk for afsenderens perspektiver og holdninger.
 • Eleverne kan udfolde sig og deltage i alle samfundsmæssige forhold.

Det er vigtigt at bemærke, at der under ”Digitale skaberkompetencer” også indgår en præsentation til elementær kodning. Vores ønske er ikke, at alle elever skal blive eksperter til kodning, men at præsentere kodning som fagområde i eksisterende fag.

For at sikre fortsat udvikling og fokus på digitale kompetencer hos eleverne har vi nedsat digitaliseringsudvalg både i bestyrelsen samt i den pædagogiske personalegruppe.

Læs mere i vores folder Digital Dannelse herunder.

Medbragte computere

Medbragte computere er et integreret redskab i undervisningen. 

Digitale Enheder

Anvendelse af digitale enheder med fokus på kvalitet i undervisningen

Faglighed gennem tryghed